Behandeling
Prijs

Zitting fysiotherapie
€38,-

Zitting fysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling
€50,-

Zitting fysiotherapie inclusief inrichtingstoeslag
€43,-

Groepszitting specifieke behandeling fysiotherapie van 2 personen
€19,- p/kwartier

Zitting oedeemtherapie
€53,-

Zitting oedeemtherapie inclusief toeslag uitbehandeling
€66,50

Zitting oedeemtherapie inclusief inrichtingstoeslag
€59,50

Screening
€14,50

Screening, intake en onderzoek
€52,50

Intake en onderzoek na verwijzing
€41,50

Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag uitbehandeling
€55,50

Intake en onderzoek na verwijzing inclusief inrichtingstoeslag
€48,50

Eenvoudige korte rapporten fysiotherapie
€32,00

Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten fysiotherapie
€62,00

Niet nagekomen afspraak fysiotherapie
€30,00

Het eerste onderzoek kost €52,50

Deze tarieven gelden voor patiënten die niet verzekerd zijn of voor patiënten van wie de zorgverzekeraar geen contract met ons heeft afgesloten. Bedragen zijn inclusief administratiekosten.

Tarieven voor de Medische fitness:
€12,50 oefenen onder begeleiding en in een kleine groep (maximaal 4 personen).

Tarieven voor Medical taping:
Afhankelijk van de hoeveelheid tape ligt het bedrag tussen de 3 en 5 euro.