Behandeling
Prijs

Zitting fysiotherapie
€45,-

Zitting fysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling
€65,-

Zitting fysiotherapie inclusief inrichtingstoeslag
€65,-

Groepszitting specifieke behandeling fysiotherapie van 2 personen
€45,-

Zitting oedeemtherapie
€60,-

Zitting oedeemtherapie inclusief toeslag uitbehandeling
€70,-

Zitting oedeemtherapie inclusief inrichtingstoeslag
€70,-

Screening
€20,-

Screening, intake en onderzoek
€65,-

Intake en onderzoek na verwijzing
€55,-

Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag uitbehandeling
€75,-

Intake en onderzoek na verwijzing inclusief inrichtingstoeslag
€75,-

Eenvoudige korte rapporten fysiotherapie
€50,-

Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten fysiotherapie
€90,-

Niet nagekomen afspraak fysiotherapie
€40,-

Deze tarieven gelden voor patiënten die niet verzekerd zijn of voor patiënten van wie de zorgverzekeraar geen contract met ons heeft afgesloten. Bedragen zijn inclusief administratiekosten.