Fysiotherapie

De fysiotherapeut: specialist in bewegen

Het menselijk lichaam is een verbazingwekkend knap en goed georganiseerd geheel van spieren, botten en gewrichten waar we dagelijks op moeten kunnen rekenen. Lopen, staan, springen, bukken, het zijn vaak volkomen vanzelfsprekende bewegingen. Dat bewegen niet zo maar vanzelfsprekend is, beseft u pas als er een onderdeel van het lichaam zijn taak niet meer goed volbrengt.

Degene die daar alles van afweet, is de fysiotherapeut: de specialist in beweging. Bij hem of haar kunt u terecht voor de behandeling van klachten, maar ook om (ergere) klachten te voorkomen.
Hieronder leest u daar meer over. Wat de fysiotherapeut doet, hoe een behandeling in z’n werk gaat en hoe de kwaliteit ervan gewaarborgd is. Kortom, een nadere kennismaking met uw fysiotherapeut.

Voor wie is de fysiotherapeut?

Jaarlijks gaan zo’n 2,5 miljoen mensen, jong en oud, naar de fysiotherapeut. De redenen zijn divers, maar over het algemeen hebben ze klachten vanwege hun houding of omdat een beweging problemen oplevert.

Het kan gaan om sportblessures, klachten opgedaan tijdens het werk, klachten als gevolg van een ongeval of ziekte, een ‘verkeerde’ beweging of simpelweg omdat het lichaam ouder wordt.

Uw fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt u zodanig dat u weer zo goed mogelijk het dagelijkse leven, op uw niveau, kunt voortzetten. Dit niveau is voor ieder persoon anders, van opstaan uit een stoel, gewoon boodschappen doen tot intensieve sportbeoefening. U leert hoe u door verantwoord te bewegen verdere problemen kunt voorkomen of beperken.

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

Vanaf 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk mag u nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts, maar het hoeft in principe niet meer.

Tijdens de eerste afspraak zal de fysiotherapeut eerst een screening uitvoeren om te bepalen of u op het goede adres bent. Door middel van een zogeheten rode vlaggen lijst (opgesteld door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) wordt gekeken of de fysiotherapeut door kan gaan met de intake of dat het toch verstandiger is om de huisarts te consulteren.

De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

De eerste afspraak

Een behandeling duurt ongeveer een half uur per keer.

Bij de eerste afspraak vormt de fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten, door u eerst vragen te stellen en te onderzoeken. Op basis daarvan kan de fysiotherapeut samen met u een behandelplan opstellen. Dit is maatwerk.

Weliswaar werken wij met vaste richtlijnen van het K.N.G.F. (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) als basis, maar uiteindelijk is elk mens weer anders. Elke klacht is anders en elk lichaam reageert anders.

De behandeling

De behandeling kan in de praktijk behandelkamer plaatsvinden en / of in de oefenzaal. Als het lichamelijk voor u niet mogelijk is naar de praktijk te komen, dan bestaat de mogelijkheid dat wij bij u aan huis komen.

Centraal staat bij de fysiotherapeutische behandeling in onze praktijk dat de patiënt zelf actief werkt aan het herstel. Over het algemeen zullen patiënten een oefentherapeutisch programma krijgen, ondersteund door informatie om te begrijpen waar de oefeningen voor dienen.

Er wordt, indien nodig, ook gebruik gemaakt van passieve therapievormen. Zodra de klacht dit toelaat is het tijd voor actie: actief werken aan het eigen herstel, actief oefenen en actief de thuis- of werksituatie aanpassen aan de klacht.

Als onderdeel van de behandeling verwachten wij meestal dat u de oefeningen vaker doet dan alleen tijdens de behandelingen. Dit kan thuis, of (als u onder behandeling bent) in onze oefenzaal. De oefeningen worden toegespitst op uw situatie en mogelijkheden. Het gaat erom dat u zich ervan bewust wordt wat de beste manier van bewegen is en vertrouwen krijgt in uw lichaam. De fysiotherapeut geeft ook preventief advies en voorlichting. Door gerichte begeleiding leert u voldoende en verantwoord te bewegen. Zo wordt u zich ervan bewust wat wel goed is en wat problemen veroorzaakt. Dit om herhaling of verergering van uw klachten te voorkomen, want daar bent u natuurlijk op lange termijn het meest bij gebaat.