Geriatrie netwerk Groningen

Sara Urban is deelneemster aan het Geriatrie netwerk te Groningen.

Geriatriefysiotherapeuten bundelen zich in GFNG.
De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor de geriatrische patiënt.

Onder geriatrische patiënten kan worden verstaan: patiënten met een hoge biologische leeftijd, die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek of atypische symptoompresentatie. Deze patiënten hebben vaak een verminderde zelfredzaamheid.
Het doel van het Geriatrie Fysiotherapie Netwerk Groningen is een zorgketen te ontwikkelen waarbij alle behandelaars vanuit hetzelfde perspectief naar de geriatrische patiënt kijken. Dit kan de kwaliteit van de zorg voor ouderen ten goede komen.

Geriatrie Fysiotherapie Netwerk Groningen en omstreken Geriatrie Fysiotherapie website voor patiënten, verwijzers en leden van het netwerk. Een zorgketen waarbij alle behandelaars vanuit hetzelfde perspectief werken.

Lees meer op de pagina Geriatrie Fysiotherapie Netwerk Groningen
Link: www.gfngroningen.nl